Bạn cần giúp đỡ? Hãy gọi: 0792 482536 hoặc [email protected]

Thông tin

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật thông tin cho bạn biết chúng tôi sử dụng những thông tin cá nhân của quý khách thu thập được tại trang web site như thế nào. Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của quý khách. Xin quý khách vui lòng đọc kỹ chính sách bảo mật trước khi sử dụng website hoặc cung cấp bất kỳ thông tin nào để đảm bảo quyền lợi của người truy cập. Chính sách bảo mật sẽ giải thích cách chúng tôi tiếp nhận, sử dụng và (trong trường hợp nào đó) sử dụng thông tin cá nhân của quý khách. Chính sách cũng sẽ giải thích các những bước để thực hiện để bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng. Khi sử dụng website, quý khách đang chấp nhận những điều ...